Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Sliedrechtse Biesbosch

Sliedrechtse Biesbosch

 

Ligging

De Sliedrechtse Biesbosch is het relatief smalle gebied dat ligt ingeklemd tussen de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede. Logischer wijze werd een deel van de Sliedrechtse Biesbosch ook wel Merwelanden” genoemd. DSionsloot en het Wantij begrenzen het gebied aan respectievelijk de westkant en de zuidwestzijde.

In vergelijking met de Brabantse en de Dordtse Biesbosch heeft de Sliedrechtse Biesboschvanwege de zandduinen in het oosten en de graslandpolders (vroeger hooipolders) in het oosten en zuiden, een afwijkend landschappelijk karakter.

Voor de afsluiting van het Haringvliet had dit deel van de Sliedrechtse Biesbosch hoge botanische waarden en een uitbundige weidevogelstand. Door veranderend landgebruik, drooglegging en bemesting is er helaas veel van dit bijzondere karakter verloren gegaan.

De botanisch belangrijke hooilanden zijn veranderd in voedselrijk grasland en van de weidevogelstand, met eertijds grote aantallen grutto’s en tureluurs, is heden ten dage vrijwel niets meer over.

 

Aert Eloyenbosch

 

Belangrijke gebieden

De akkerpolders Kort- en Lang Ambacht, Aert Eloyenbosch en Jonge Janswaard zijn aan het eind van de 20e eeuw ontpolderd en geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling. Recent is daar de Jonge Neele Ruigt nog bijgekomen. In deze gebieden vindt een bonte schare moeras- en watervogels geschikt pleister- en broedhabitat. Het doorgeschoten wilgen- en moerasbos van de Huiswaard is belangrijk voor bosvogels en inundatie van het populierenbos van de Oude Kat heeft voor een heel apart biotoop gezorgd, met veel opgaand dood hout en struweelopslag. Het rietcomplex Platte Hoek, met uitgestrekte rietruigte, is min of meer spontaan ontstaan door een vroegere doorbraak. Centraal in het gebied loopt van noord naar zuid het Gat van de Hengst een brede watergang met diepe en ondiepe delen en zandbanken.

 

Purperreiger 

 

Bijzonderheden

De Sliedrechtse Biesbosch herbergt sinds kort een Purperreigerkolonie en meerdere kleine broedkolonies van de Blauwe reiger. Een grotere Blauwe reigerkolonie bevindt zich al heel lang  in “Het Elzenbosje” aan de Sneepkil.

 

Medio 20e eeuw stond de Sliedrechtse Biesbosch bekend als “Het land van de Kwartelkoning”, met uitschieters van 97, 71 en 57 broedterritoria in respectievelijk 1963, 64 en 67. Vooral het ijle (onbemeste) vochtige hooiland in de Hengstpolder en de Louw Simonswaard vormde uitstekend broedhabitat voor deze bijzondere soort. Voor de Kwartelkoning had de lokale bevolking een eigen streekbenaming; Hooischraet. Hoewel er nog incidenteel een Kwartelkoning in het gebied wordt waargenomen is de glorietijd helaas voorbij, ondanks het feit dat Staatsbosbeheer de bemesting steeds verder tracht terug te dringen en het peil in de graslandpolders door middel van bemaling op wil zetten.

2012.
By: Joomla Free Templates