Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/vwgbiesb/public_html/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 61
Brabantse Biesbosch

Brabantse Biesbosch

 

Ligging

 

De Brabantse Biesbosch ligt ten zuidwesten van de Nieuwe Merwede op de provinciegrens van Holland en Brabant. Het gebied wordt verder begrensd door de Amer in het zuiden, het Spijkerboor en de Oostwaard in het oosten en de Noordwaard in het noorden.

 

Polder Malttha

 

Natuurontwikkeling

Onlangs is de Kleine Noordwaard als natuurontwikkelingsgebied ingericht door middel van ontpoldering van de Spieringpolders, Polder Maltha en de Hardenhoekpolders. 

Ook landbouwenclaves zoals polder Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar, Moordplaat en de Plomp werden tot natuurontwikkelingsgebied omgevormd. Zij kregen gezamenlijk de naam Zuiderklip.

Momenteel is het ruimte voor de rivierproject Grote Noordwaard (zie Ruimte voor de Rivier)  in  uitvoering. Dankzij deze ontwikkelingen heeft de Brabantse Biesbosch een enorme areaalwinst geboekt. De nieuwe gebieden oefenen, dankzij de inrichting en de pioniersfase waarin ze verkeren, grote aantrekkingskracht uit op vogels van allerlei pluimage. Grote aantallen en bijzondere soorten zijn aan de orde van de dag en verlokken een grote schare vogelaars vanuit het hele land om bijzondere waarnemingen te doen.

 

Beneden Spieringpolder

 

Belangrijke gebieden

De Brabantse Biesbosch is rijk aan doorgeschoten wilgenbossen, zoals de voormalige griendbossen van de Doktershoek, de Notarishoek en het Doolhof. Ook het bos van de Deeneplaat met zijn oude populierenlanen is karakteristiek te noemen. Hier zijn typische bosvogels als: Boomklever, Boomkruiper, Havik, Bosuil, Wielewaal en diverse soorten spechten present. Ook zijn er nog uitgestrekte rietvelden die door het wegvallen van de rietcultuur en verdroging hier en daar verruigen en daardoor een belangrijk habitat vormen voor Blauwborst, Rietzanger en veel andere soorten rietvogels.

Bijzonder is ook Polder de Dood, ontstaan ten gevolge van een dijkdoorbraak, medio vorige eeuw, en daardoor onbedoeld een van de eerste “natuurontwikkelingsgebieden” in ons land. De spaarbekkens met hun stagnante waterpeil, temidden van het getijdewater, trekken ook bijzondere soorten, met name watervogels, aan.

Behalve bossen, rietruigtes en de (kunstmatige) spaarbekkens bestaat de Brabantse Biesbosch voor meer dan 35% uit (open) water. Brede watergangen als Gat van de Visschen, Gat van den Kleinen Hil en Gat van Van Kampen worden afgewisseld door kleine besloten kreken en killen.

 

Voor vogels als Roerdomp en andere reigerachtigen zijn met name de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden belangrijk. Het Gat van Lijnoorden vervulde tot voor kort een belangrijke functie als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor grote aantallen grote zilverreigers (max. ca. 1000 in februari 2012).

Ook tijdens de trek is de Brabantse Biesbosch belangrijk voor grote groepen en bijzondere soorten vogels zoalssteltlopers, visarenden, eenden en ganzen.

Sinds 2012 heeft de Zeearend zich als broedvogel in de Brabantse Biesbosch gevestigd.

 

  Roerdomp

 

2012.
By: Joomla Free Templates